Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč

Vlastné projekty - IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom. Riešené územie sa nachádza na južnom okraji obce Vlčkovce za Základnou školou, v blízkosti cintorína a futbalového ihriska.

V súčasnosti je stavba skolaudovaná - vybudovaná miestna komunikácie a všetky siete (elektro, voda, kanalizácia, plyn).

Všetky pozemky sú predané.

Vlastné projekty


Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Pripravujeme výstavbu bytového domu aj s infraštruktúrou v blízkosti kaštieľskeho parku.
Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.


 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce