Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce

O spoločnosti

Vypra, spol. s r. o.

Orešianska 7
917 01 Trnava

IČO: 36225053
DIČ: 2020163035
IČ DPH: SK2020163035

Spoločnosť je vznikla v decembri v roku 1997, kedy bola zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave v oddiele sro vložka 1271/T.

Pôsobenie našej spoločnosti:

   - Prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce
   - Realizácia inžinierskych stavieb
   - Realizácia bytových a občianskych stavieb
   - Realizácia stavieb priemyselného využitia

Vlastné projekty


Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Pripravujeme výstavbu bytového domu aj s infraštruktúrou v blízkosti kaštieľskeho parku.
Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.


 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč