Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce

O spoločnosti

Vypra, spol. s r. o.

Orešianska 7
917 01 Trnava

IČO: 36225053
DIČ: 2020163035
IČ DPH: SK2020163035

Spoločnosť je vznikla v decembri v roku 1997, kedy bola zaregistrovaná v Obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave v oddiele sro vložka 1271/T.

Pôsobenie našej spoločnosti:

   - Prípravné práce pre stavbu, demolácia a zemné práce
   - Realizácia inžinierskych stavieb
   - Realizácia bytových a občianskych stavieb
   - Realizácia stavieb priemyselného využitia

Vlastné projekty


Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Stavba sa nachádza v tesnej blízkosti školského areálu a susedí so zámockým parkom. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčná budova, pričom prevažujúcou funkciou objektu bude bývanie doplnené obchodnými priestormi.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.


 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč