Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce

Vitajte na stránkach stavebnej spoločnosti VYPRA, spol. s.r.o.

Naša firma prešla prirodzeným vývojom z pohľadu zamerania aj právnej formy podnikania už od roku 1989 až po súčasnosť.

V roku 1995 sa naše pracovné zámery zjednotili vo forme podnikateľského subjektu Združenie podnikateľov so zameraním na stavenú činnosť- bytovú výstavbu, montážne práce, taktiež významnou súčasťou boli špeciálne práce vo výškach horolezeckou technikou.

Ďalší rozvoj firmy si vyžiadala vznik nového právneho subjektu Vypra spol. s r. o. a pod týmto názvom existuje od roku 1997. Predmet činnosti sa rozšíril na väčší záber stavebných činnosti a prác a to na realizáciu stavieb kľúč, výstavbu stavebných diel väčšieho rozsahu, inžiniersku a dodávateľskú činnosť.
V poslednom období sme sa zamerali aj na developerské projekty. Našim hlavným zameraním je stavby zrealizovať do konečnej podoby vo forme na kľúč a tiež ako subdodávatelia stavebných častí pri projektoch väčšieho rozsahu.


Výber z posledných referencií

Výstavba športovej haly „Pohoda“, Trnava - Pozrieť všetky referencie
Výstavba rodinného domu Biely Kostol-Parnas - Pozrieť všetky referencie
Rekonštrukcia administratívnej budovy  Cesty Nitra, Trnava - Pozrieť všetky referencie
Prístavba a prestavba objektu spoločnosti  TT Car Trnava- Pozrieť všetky referencie

Vlastné projekty


IBV Horná Pažiť Zvončín

Projekt IBV Horná Pažiť - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 28 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy. Predaj ukončený.

Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Stavba sa nachádza v tesnej blízkosti školského areálu a susedí so zámockým parkom. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčná budova, pričom prevažujúcou funkciou objektu bude bývanie doplnené obchodnými priestormi.
Predaj ukončený.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.
 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč