Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce

Vlastné projekty - Bytový dom Dolná Krupá

Pripravujeme výstavbu bytového domu aj s infraštruktúrou v blízkosti kaštieľskeho parku.

Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží. Budova bude slúžiť ako polyfunkčný objekt, pričom prevažujúcou funkciou bude bývanie doplnené obchodnými priestormi. Prvé podzemné podlažie bude využité na polyfunkciu s vlastným vstupom, bytovú časť a technicko-hospodárske zázemie s kotolňou a skladovými priestormi pre bytové jednotky. Prvé až štvrté nadzemné podlažie je určené na bývanie v dvoj a trojizbových bytoch. Celkový počet bytových jednotiek bude 21.

Vlastné projekty


Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Pripravujeme výstavbu bytového domu aj s infraštruktúrou v blízkosti kaštieľskeho parku.
Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.


 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč