Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč

Vlastné projekty - Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

K dispozícii bude 34 stavebných parciel s výmerami od 472 do 994 metrov štvorcových.
IBV je zabezpečená komplexnými inžinierskymi sieťami.
Každý pozemok má vybudovanú samostatnú prípojku na vodu, splaškovú kanalizáciu a plynovú prípojku.

Predpokladaný termín kolaudácie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie je máj 2016.


Cena za 1m2 – 74 Eur s DPH.


VOĽNÝ už len pozemok B01 vo výmere 823 m2,
ktorý je určený na obchod a služby.


FotografieNa stiahnutie

- Pozemky ( v pdf)
- Pozemky dostupné k predaju ( v pdf)
- Zoznam pozemkov ( v xls)

Vlastné projekty


IBV Horná Pažiť Zvončín

Projekt IBV Horná Pažiť - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 28 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy. Predaj ukončený.

Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Stavba sa nachádza v tesnej blízkosti školského areálu a susedí so zámockým parkom. Navrhovaný objekt bude slúžiť ako polyfunkčná budova, pričom prevažujúcou funkciou objektu bude bývanie doplnené obchodnými priestormi.
Predaj ukončený.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.
 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce