Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč

Vlastné projekty - Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

K dispozícii bude 34 stavebných parciel s výmerami od 472 do 994 metrov štvorcových.
IBV je zabezpečená komplexnými inžinierskymi sieťami.
Každý pozemok má vybudovanú samostatnú prípojku na vodu, splaškovú kanalizáciu a plynovú prípojku.

Predpokladaný termín kolaudácie inžinierskych sietí a miestnej komunikácie je máj 2016.


Cena za 1m2 – 74 Eur s DPH.


FotografieNa stiahnutie

- Pozemky ( v pdf)
- Pozemky dostupné k predaju ( v pdf)
- Zoznam pozemkov ( v xls)

Vlastné projekty


Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Pripravujeme výstavbu bytového domu aj s infraštruktúrou v blízkosti kaštieľskeho parku.
Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.


 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce