Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebné práce

Vitajte na stránkach stavebnej spoločnosti VYPRA, spol. s.r.o.

Naša firma prešla prirodzeným vývojom z pohľadu zamerania aj právnej formy podnikania už od roku 1989 až po súčasnosť.

V roku 1995 sa naše pracovné zámery zjednotili vo forme podnikateľského subjektu Združenie podnikateľov so zameraním na stavenú činnosť- bytovú výstavbu, montážne práce, taktiež významnou súčasťou boli špeciálne práce vo výškach horolezeckou technikou.

Ďalší rozvoj firmy si vyžiadala vznik nového právneho subjektu Vypra spol. s r. o. a pod týmto názvom existuje od roku 1997. Predmet činnosti sa rozšíril na väčší záber stavebných činnosti a prác a to na realizáciu stavieb kľúč, výstavbu stavebných diel väčšieho rozsahu, inžiniersku a dodávateľskú činnosť.
V poslednom období sme sa zamerali aj na developerské projekty. Našim hlavným zameraním je stavby zrealizovať do konečnej podoby vo forme na kľúč a tiež ako subdodávatelia stavebných častí pri projektoch väčšieho rozsahu.


Výber z posledných referencií

Výstavba športovej haly „Pohoda“, Trnava - Pozrieť všetky referencie
Výstavba rodinného domu Biely Kostol-Parnas - Pozrieť všetky referencie
Rekonštrukcia administratívnej budovy  Cesty Nitra, Trnava - Pozrieť všetky referencie
Prístavba a prestavba objektu spoločnosti  TT Car Trnava- Pozrieť všetky referencie

Vlastné projekty


Predaj pozemkov vo Zvončíne

Projekt IBV 34 RD lokalita Veselá - Zvončín rieši urbanistické rozčlenenie lokality pre prípravu 34 pozemkov pre realizáciu individuálnej bytovej výstavby, situovaných necelých päť kilometrov od Trnavy.

Bytový dom Dolná Krupá

Pripravujeme výstavbu bytového domu aj s infraštruktúrou v blízkosti kaštieľskeho parku.
Dispozícia bytového domu je rozložená do jedného podzemného a štyroch nadzemných podlaží.

IBV Pri cintoríne Vlčkovce

Stavba IBV Pri cintoríne, Vlčkovce bol projekt výstavby technickej infraštruktúry a prístupovej miestnej komunikácie k 9 stavebným pozemkom.
 
 
Vypra, spol. s.r.o. -  Stavebná firma, Stavebná spolocnosť, Stavebná činnosť, Rodinný dom, Stavba na kľúč